Anslutningsfel till användardatabasen:
PDO::__construct(): Argument #1 ($dsn) must be a valid data source name

Spänna duk på kilram


Verktyg och material:

Kilram, häftpistol och spänntång

Kilram och kilar, häftpistol och klammer, eventuellt en spänntång och en hammare, och slutligen en färdigmålad duk eller grunderad- eller ogrunderad dito.

Gör så här:

  1. Sätt ihop kilramen. Enklaste sättet att kontrollera att den är rätvinklig är att mäta båda diagonalerna. Kilramen kan fixeras med två häftklammer på baksidan i varje hörn.
  2. Börja med att fästa duken med en häftklammer mitt på varje sida. Häfta i kilramens ytterkant. Sätt häftorna diagonalt, det ger bäst hållfasthet.
  3. Lossa häftorna och sträck duken tills den lagom spänd. Fäst på nytt. Om duken är tung att spänna kan en spänntång vara till nytta. OBS! För hårt spänd duk kan få kilramen att slå sig.
  4. Den fortsatta fastsättningen av duken kan göras på två olika sätt: METOD 1: Montera alla fyra sidorna från mitten och utåt. Fäst en eller två klammer åt gången och vänd duken så nästa sida kommer upp. Fortsätt så tills duken är monterad ända ut i hörnen. Lagom avstån mellan klammrerna är ca tre till fem centimeter.

    METOD 2: Denna metod är lämplig för dukar som vill bli vågiga längs kanten. Fäst duken provisoriskt i kortsidornas ytterkanter, se till att duken är ordentligt sträckt (1). Fäst långsidorna fram till ca sju centimeter från hörnen (2). Lossa de provisoriska häftklammrerna (3) och fäst kortsidorna (4). Montera sedan sista biten i hörnen (5).
  5. Vik in och häfta fast hörnsnibbarna. Tag bort eventuella klammer som satts dit för att fixera kilramen. Skär bort utskjutande duk eller vik in den på baksidan och häfta fast. Sätt i kilarna i hörnen och knacka inte in dem mer än nödvändigt. En väl uppspänd duk behöver sällan spännas efter med kilarna.

Tips:

Svåruppspända dukar kan iblan vara lättare att montera om man fuktar dem från baksidan. Använd blomspruta eller liknande. Man bör vara försiktig med målningen, eftersom färgen ofta blir ömtåligare när den fuktats. Vissa dukar kan bli så elastiska att man lätt kan få målningen att krackelera om man sträcker duken för hårt. Om man sträcker duken för löst kan den ibland slappna när den torkar. Uppspända dukar som har slappnat kan ofta återfå sin spänst om de fuktas bakpå. Detta gäller i synnerhet dukar som slappnat eller fått bucklor på grund av mekanisk åverkan. Det fungerar ofta bra att spänna upp dukar på andra spännramar än kilramar. Se bara till att spännramen har släpp för duken. Om duken ligger an mot ramen kan det ofta ge synliga ränder på framsidan.


PDF-version av guiden